Ekonomika ČR má podle statistického úřadu nevídané tempo

Maloobchod

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v květnu reálně meziměsíčně o 1,2 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 6,9 %, bez očištění o 5,7 %. Zvýšení prodeje zaznamenaly všechny skupiny prodejen. Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v květnu reálně o 1,2 %. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 2,8 %, za nepotravinářské zboží o 1,8 %, naopak za potraviny klesly o 1,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 6,9 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 11,2 %, za pohonné hmoty o 7,2 % a za potraviny o 1,1 %. V květnu 2017 bylo o jeden pracovní den méně než v květnu 2016. Meziročně se maloobchodní tržby bez očištění zvýšily o 5,7 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,4 %, za pohonné hmoty o 5,8 % a za potraviny o 0,7 %.

Nejvíce (o 24,1 %) vzrostly tržby internetového a zásilkového prodeje, růst zaznamenaly také všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. Tržby ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením se zvýšily o 17,6 %, s oděvy a obuví o 9,8 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 7,4 %, s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím o 6,1 % a s výrobky pro domácnost o 5,9 %. Tržby nespecializovaných prodejen s převahou potravin byly vyšší o 0,7 %, specializovaných prodejen potravin o 0,5 %.

Průmysl

Průmyslová produkce v květnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 10,7 %, bez očištění byla vyšší o 8,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,5 %.

Průmyslová produkce v květnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o  10,7 %, bez očištění vzrostla o 8,1 %. Květen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,9 procentního bodu, růst o 14,2 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 16,1 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 13,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek −0,3 p.b., pokles o 11,5 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek −0,3 p.b., pokles o 2,8 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek −0,2 p.b., pokles o 6,8 %).


DŮLEŽITÉ FOREX ZPRÁVY

Forex zprávy jsou účinně fungujícím nástrojem každého úspěšného tradera. Prognózováním a analýzou reakcí měnového trhu na příchozí informace lze ziskově obchodovat a zároveň minimalizovat rizika. Mezi hlavní předpoklady k dosažení úspěchu patří přístup k vycházejícím zprávám v reálném čase, dostatečné možnosti obchodní platformy, schopnost správného vyhodnocování obchodních signálů a dovedného využívání informací. 

V této části webových stránek jsou forexové zprávy publikovány on-line v podobě průběžně obnovovaného kalendáře. Náhled ve webovém zdroji umožňuje rychle obdržet signál, podrobně prostudovat materiály – upřesnit si důležité body a dozvědět se o zdroji zprávy.

Kalendář forex zpráv – aktuální informace pro analýzu a prognózování

Kalendář forex zpráv na broker.cz je on-line zpravodajství o tuzemských i světových událostech a trendech, které by mohly mít dopad na mezibankovní měnový trh. V našem kalendáři naleznete:

  • výsledky obchodování na české burze měn a cenných papírů;
  • změny v české legislativě, které se přímo nebo nepřímo vztahují k burzovnímu sektoru;
  • kolísání cen ropy;
  • změny v situaci na burzách cenných papírů;
  • významné události v ekonomické, politické a sociální sféře Česka a předních světových mocností;
  • prognózy nejvýznamnějších zpravodajských agentur – poskytovatelů finančních informací;
  • další zprávy, které jsou důležité pro forexový trh a na jejichž základě tradeři dobře ovládající fundamentální analýzu vytvářejí obchodní taktiky a strategie.

Forexové obchodní taktiky a strategie vytvořené na základě aktuálních zpráv

Díky sledování důležitých informací a okamžité a správné reakci na ně lze dosáhnout rychlého zisku dvěma způsoby:

  • předvídáním směru cenového pohybu a intenzity reakce měn s následným vystavováním příkazů před očekávaným zveřejněním zprávy;
  • vstupem na trh po vyhodnocení jeho reakce na vydanou informaci.

Obě taktiky jsou doprovázeny vysokými riziky, proto jsou obvykle používány obchodníky s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi.

Zkušení tradeři stejně úspěšně používají důležité forexové zprávy pro vytváření strategie dlouhodobých transakcí na základě analýzy hrubého domácího produktu, růstu nebo poklesu nezaměstnanosti a průměrné mzdy, obchodní bilance a méně významných ukazatelů. Pro začátečníky je vhodnější začít pracovat s forexovými zprávami právě z hlediska dlouhodobých strategií.