Image: 

Pokud se vám na trhu Forex moc nedaří, neházejte hned flintu do žita. Skutečnost, že postrádáte potřebné osobní vlastnosti, jako jsou výborné obchodní dovednosti, důkladná psychická stabilita, mistrná schopnost analyzovat situace, předvídat jejich vývoj a další, není důvodem, abyste za možností zbohatnutí pomocí Forexu udělali tlustou čáru. Za vás se o váš blahobyt může postarat odborník – zkušený a úspěšný trader, který na Forexu působí po dobu již nejednoho roku. Vám jako investorovi postačí jen využít výsledky jeho tvrdé intelektuální práce. Ale jak zjistíme, kterému z traderů bychom mohli svěřit své úspory a kterému nikoliv? K zodpovězení této otázky se podíváme na to, jaké vlastnosti by měl v ideálním případě dobrý trader mít a jak jej vybrat.

Situovat se do role investora, který chce vydělávat na Forexu, může v Česku každý investor. Avšak najít dobrého tradera, kterému bychom s relativně klidným svědomím mohli svěřit své vlastní „vydřené“ nebo nahromaděné peníze, není snadné. Teoreticky jít do mínusu a ztratit na burze veškerý kapitál, a to jak vlastní, tak i investorův, může kterýkoliv trader. I ten nejzkušenější a vysoce profesionální. I s tímto je nutno počítat při výběru vhodného tradera. Stejně dobře je třeba vědět, že existují tradeři, u nichž je pravděpodobnost ztráty veškerého kapitálu výrazně vyšší než u ostatních, a to i navzdory zdánlivě podobným podmínkám práce na forexovém trhu.

Koho lze zařadit k traderům s vysokou mírou rizikového chování na trhu Forex? Jsou to především tradeři s agresivním způsobem vstupu na trh. Jak se to projevuje? Jak pochopit, že trader, který vás zaujal, vyniká podobně agresivním způsobem vstupu na trh nad ostatními?

Zkuste nějakou dobu sledovat jeho chování na trhu. Obvykle takový příliš riskující trader rychle vstupuje na trh veškerým kapitálem na cenovém vrcholu a prudce z něj vystupuje. V tomto případě je důležité, aby se cena pohnula pro něj příznivým směrem. Pokud k tomu nedojde, může trader za několik málo minut ztratit veškerý kapitál, čímž ze sebe i z vás (jestliže s ním začnete pracovat) udělá žebráky.

Podobná taktika vstupu na trh je velmi nebezpečná pro investory. Proto je lepší upřednostnit opatrnějšího tradera s méně agresivním způsobem chování na trhu. Jak ho poznáme? Na rozdíl od tradera s agresivním chováním na trhu nepřináší okamžité šílené zisky, ale zároveň bude investor mít stabilní příjmy s menším rizikem, že ztratí vlastní úspory, jež traderovi svěřil.

Hodně záleží na psychologickém typu jedince: někdo je více emocionální, někdo méně, rozdíl je dokonce v i rámci pohlaví. Tady se investor již musí rozhodnout sám, s kým se mu bude pracovat pohodlněji, komu bude lepší svěřit svůj kapitál nebo úspory.

Dalším důležitým argumentem při volbě profesionálního tradera je jeho osobní hodnocení. Tomu je třeba věnovat nemenší pozornost. Hodnocení každého tradera si můžete prohlédnout na našich webových stránkách a na portálech společností pracujících na Forexu v Česku. Hodnocení je vždy k dispozici, takže zanalyzovat, vyhodnotit a vyvodit závěry o specificích traderovy práce je možné kdykoliv. Osobní hodnocení odráží hlavní ukazatele (výsledky) řízení financí traderem.

Nebude na škodu si také pečlivě prostudovat osobní traderovu kartu. V ní můžete najít informace o tom, kolik  mu je let, odkud pochází, jakou používá strategii. Zvláštní pozornost věnujte traderovým průměrným výnosům (například 13 % není až tak moc), obratovému kapitálu (který mu byl svěřen), kapitálu samotného tradera (tj. kolik toho investoval sám trader), kolik lidí mu svěřilo své vlastní peníze a úspory, jak dlouho (kolik dní) obchoduje na forexovém trhu a také částce (provizi), kterou požaduje za řízení investorových peněz. Je to jeho odměna, kterou zaplatíte za schopnost obratně a ziskově nakládat s vašimi penězi.

Při posuzování, nakolik je traderovo chování na Forexu riskantní a jak vysoká je pravděpodobnost, že vám může způsobit citelné či dokonce globální finanční problémy, je třeba věnovat pozornost tomu, jak často byl ve ztrátě, tj. v mínusu. Ztrátou se rozumí doba, kdy mohl přijít o všechny peníze, a to jak své vlastní, tak i o peníze investorů (a tedy i ty vaše). Byl-li trader ve ztrátě příliš často, je lepší se jeho službám vyhnout – jednání tohoto tradera na forexovém trhu se řadí mezi ty riskantní a stejně tak nebezpečné, a to jak pro něj samotného, tak i pro vás jako investora, který mu svěřil svůj kapitál.

To, čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost, je skutečnost, že traderovu historii je třeba zkoumat, studovat a analyzovat za období o délce alespoň šesti měsíců. A ještě lépe za rok. Období o délce 6 nebo 12 měsíců pomůže investorovi udělat si podrobný obrázek o tom, s kým bude jednat a komu hodlá svěřit vlastní peníze.

Listování historií traderova působení na forexovém trhu se může zdát zdlouhavým, únavným a monotónním úkonem, ale zavřít ji po prohlédnutí traderových výsledků jen za pár měsíců jednoduše nesmíte! Ostatně stejně jako vyškrtnout nebo ignorovat některý z uvedených parametrů. Veškeré parametry při výběru nejvhodnějšího tradera jsou velmi důležité. Lehkovážnost se v tomto případě může investorovi vymstít řadou nezdarů tradera na trhu a ztrátou značné části finančních prostředků (nebo dokonce všech peněz!) unáhleně předaných traderovi k dispozici.